Artykuły

Tu znajdują się pełne teksty lub ich fragmenty zamieszczane w piśmie. Wszystkie publikowane w drukowanym „Barbarzyńcy” artykuły naukowe otrzymały recenzję naukową. Teksty publikowane tylko na stronie internetowej nie były recenzowane, ale są równie godne polecenia!

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.

 • Pełny tekst

  Etnologia, antropologia kultury, etnografia - rozmaicie te pojęcia w dwudziestowiecznej humanistyce porządkowano, przydając im różnorodne zakresy znaczeniowe, preferując raz jedno, raz drugie (...) Mówiąc o terminach, pojęciach obracam się cały czas w sferze języka i język potraktuję jako punkt wyjścia dla mojego dalszego pisania, nie zakładając oczywiście, że tego typu zabieg może cokolwiek udowodnić lub dokładnie określić. 

 • Fragment

  Jak piszą znawcy tutejszej architektury: „Istnieją jeszcze całe obszary, jak karpacki region Maramuresz, gdzie jedynym budynkiem murowanym na wsi jest szkoła". Niewiele się zmieniło od roku 1979, kiedy pisano powyższe słowa.

 • Fragment

  Na ogromnej skale, zwisającej nad doliną, siedzi grupka Indian z plemienia K'iche. Słychać monotonne, głuche dudnienie bębna i wtórujący mu dźwięk fletu. Wszyscy w skupieniu słuchają przemowy ają' ija - wioskowego „kapłana".

 • Fragment

  Głównym moim pragnieniem nie jest bynajmniej ukazanie kultury Świata Islamu, jako pewnej całości. Myślę o niej jako szeregu różnorodnych elementów, takich jak, często niedostrzegane, grupy etniczne, wyznaniowe, czy nawet narody.

 • Fragment

  Arabska ludność Jemenu składa się z różnych grup plemiennych podzielonych na klany rodzinne. Każdy szczep kultywuje własne, powstałe w ciągu stuleci, obyczaje i oznaki rodowe.  

 • Fragment

  Komiks sytuuje się na pograniczu literatury i plastyki. Jest to nowy rodzaj sztuki, zaliczany do współczesnej kultury masowej. Istotą komiksu jest opowiadanie fabuły za pośrednictwem ciągu obrazków rysunkowych wspomaganych tekstem. Charakterystyczne jest tu nadanie odmiennych funkcji przejętym z literatury i plastyki tworzywom.

 • Pełny tekst

  Jerzy Jesionowski nie należy obecnie do najczęściej czytanych i wystawianych autorów. Faktem jest, że jego twórczość nie dorównuje poziomem dziełom Gombrowicza, Witkacego czy Różewicza. Mówiąc wprost, jest on raczej pisarzem trzeciorzędnym.