Być Hopi.

Wokół dwóch artykułów Marii Głowackiej

28 wrz. 2009
Fragment

"Talayesvo! Nowinki, które wprowadzają biali, mogą ci trochę pomóc, ale pamiętaj, że oni przychodzą i odchodzą, a Hopiowie trwają wiecznie. Pracuj ciężko, przestrzegaj pilnie obrzędów, żyj w zgodzie ze wszystkimi, zespól swe serce z naszymi sercami, by prośby nasze dotarły do Ludu Chmur. Wtedy, być może, zyskamy ich współczucie i ześlą deszcze na nasze pola". Nie bez przyczyny zaczynam rozważania nad kulturą Indian Hopi, sprowokowane lekturą dwóch artykułów Marii Głowackiej, od tego cytatu. Sądzę, że w lapidarnej formie ukazuje on pogląd na świat tych pustynnych Indian, analizowany wnikliwie przez autorkę.