Artykuły strona-only

Do redakcji przychodzą czasem znakomite artykuły, których jednak nie możemy opublikować w piśmie głównie z uwagi na ich bardziej popularny niż naukowy charakter. Aby miały szansę dotrzeć do szerokiego odbiorcy, zamieszczamy je za zgodą autorów w tej sekcji naszej strony.