Gmina Żydów tykocińskich w XVI–XVIII wieku

28 wrz. 2009
Fragment

Pierwsi Żydzi pojawili się w Tykocinie w roku 1522 za sprawą wojewody trockiego – Olbrachta Gasztołda. Często przebywał on w tym mieście, troszczył się o handel, rzemiosło, rozbudowę. Niewątpliwie w tym celu sprowadził z Grodna dziewięć rodzin żydowskich,

Tagi: