George'a Santayany filozofia polityki

28 wrz. 2009
Fragment

Można zaryzykować twierdzenie, iż właśnie kryterium estetyczne w dużej mierze zadecydowało o jego sprzeciwie wobec kierunku, jaki obrało życie społeczne. Dla Santayany bowiem dobre społeczeństwo jest piękne, złe – odrażające. Nic zaś nie mogło być szpetniejszego dla tego skrajnego indywidualisty nad zmierzające do pełnej standaryzacji społeczeństwo liberalne.