Sacrum i przemoc

w Życiu snem Calderona i Horsztyńskim Słowackiego

26 wrz. 2009

Wykorzystam pewną strukturę przestrzenną, do jakiej dadzą się sprowadzić relacje wewnątrz świata przedstawionego obu dramatów. Pierwszym jej elementem jest Pałac, Zamek, siedziba władzy, symbol porządku kulturowego, hierarchii, jaka panuje w tych śwaitach. Drugim – Wieża, metafora odosobnienia i bycia poza wymienionym porządkiem. Dopełnia tę mapę Miasto, miejsce zamieszkiwania szeroko rozumianego ludu, sił, które mogą Pałacowi zagrozić. Za wizerunek ostatniej części szkicu chciałbym przyjąć miejsce oznaczające wizję sacrum, jaką wyświetlają te dramaty: Kościół.