przestrzeń

Fragment

Te zdjęcia są raczej pastiszem fotografii dokumentalnej (może wręcz etnograficznej), który skrzętnie zbiera w przestrzeni publicznej przykłady języka kibicowskiego, przedstawień neonazistowskich

Jerzy Pilch opowiedział z pozoru prostą historię o pewnym nieudanym romansie, jaki przytrafił się lekarzowi weterynarii Pawłowo Kohoutkowi.

Wykorzystam pewną strukturę przestrzenną, do jakiej dadzą się sprowadzić relacje wewnątrz świata przedstawionego obu dramatów.

Fragment

Sądzę, iż klęska żywiołowa pod względem siły mobilizującej społeczność ludzką jest paroksyzmem podobnym do święta i wojny. Powódź nie jest jednak eksplozją ludzkiej energii, która oznacza wtargnięcie sacrum w niezwykłym czasie święta, ani zawierającym pokrewne znaczenia paroksyzmem wojny.