Masowa histeria w Salem w czasie procesów o czary 1692-93

z punktu widzenia teorii behawioralnej

Analizując procesy o czary w Salem, oparłam się o teorię behawioralną. Zgodnie z koncepcją S-R szukając przyczyn masowej histerii, odrzuciłam pojęcia: świadomości, uczucia, spostrzeżenia, wyobrażenia, celu, a nawet myślenia. Według behawiorystów kategorie te nie mają sensu poznawczego, nie są użyteczne w kwestii wyjaśnienia zachowań. Nie negują oni istnienia życia wewnętrznego, jednak twierdzą, że nie reguluje ono działalności człowieka. Stan wewnętrzny jest bowiem prywatną sprawą jednostki.