Dostojewski wobec kryształowego pałacu socjalistów

28 wrz. 2009
Fragment

W latach sześćdziesiątych XIX wieku dwóch myślicieli głosiło ideały krainy wiecznego szczęścia: Mikołaj Czernyszewski i Henry Thomas Bückle. Pierwszy rozpropagował utylitaryzm etyczny, drugi – determinizm. Obie doktryny stanowił wówczas główne podstawy socjalizmu, dlatego stały się przedmiotem ataków Dostojewskiego.