socjalizm

Fragment

W latach sześćdziesiątych XIX wieku dwóch myślicieli głosiło ideały krainy wiecznego szczęścia: Mikołaj Czernyszewski i Henry Thomas Bückle.