Podwójna natura stereotypu Cygana

Jej przejawy we współczesnej kulturze i życiu społecznym

22 wrz. 2009

Cyganie w społeczeństwie zdominowanym przez nie-Cyganów skazani są z góry na bycie "innymi", przy czym "inność" ta bywa postrzegana dwojako. Z jednej strony może ona wywoływać postawy wrogie, pełne niechęci i strachu, z drugiej zaś  postawy przyjazne, wynikające z fascynacji i zauroczenia ową "innością".