O fenomenologicznym pogłębieniu.

Antropologia kultury jako fenomenologia to jednak tylko pozór

28 wrz. 2009
Fragment

Trop, po którym będziemy kroczyć, kreśląc ramy antropologii jako fenomenologii, ma swój początek w losach pojęcia Lebenswelt, tj. w momencie gdy zajmuje ono centralne miejsce w dyskusji na temat filozofii transcendentalnej i prowadzi do odejścia od niej, w stronę hermeneutycznie, antropologicznie i historycznie zorientowanej filozofii. Te wydarzenia miały miejsce gdzieś w latach dwudziestych naszego wieku. Sprawców owego zajścia szukać należy w osobach Husserla i Heideggera, którzy pod wpływem ówczesnej literatury etnologicznej dokonali rozszerzenia filozoficznego namysłu o , pomijaną wcześniej – wręcz pogardzaną – codzienność.