obcy

Fragment

Trop, po którym będziemy kroczyć, kreśląc ramy antropologii jako fenomenologii, ma swój początek w losach pojęcia Lebenswelt, tj.

Fragment

Spotkanie z nagłą, rzucającą się w oczy „innością” zaważyło na wzmocnieniu iberyjskiego nacjonalizmu, dla  którego  „czystość  krwi”  i wierność Świętej Matce Kościołowi Katolickiemu stanowiły swoiste wyznaczniki hiszpańskiej dumy narodowej rekompensującej odczuwaną od drugiej połowy XVII pogłębiającą się dekadencję.