codzienność

Fragment

Autorka książki stara się uchwycić polską codzienność poprzez wskazanie i analizę imponderabiliów, które są dla niej wyjątkowe i wyróżniają ją na tle innych kultur narodowych.

Fragment

Trop, po którym będziemy kroczyć, kreśląc ramy antropologii jako fenomenologii, ma swój początek w losach pojęcia Lebenswelt, tj.

Pełny tekst

Książka nie jest tylko suchym wykładem, ale niezwykle bogatym studium z życia codziennego.

Pełny tekst

W globalnym świecie klasycznie pojmowana antropologia widowisk zdaje się nie wystarczać – brak jej narzędzi zdolnych uporać się z płynnym światem.