Dyskusja o mniejszościach.

Mniejszości etniczne i narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Fragment

Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Etnologów UJ i Instytut Etnologii UJ w dniach 11–16 maja 2000 r.