seks

Erotyczna symbolika leszczyny, obecna w polskim folklorze, została skonfrontowana z wybranymi materiałami etnograficznymi, pochodzącymi z innych obszarów Słowiańszczyzny.

Pełny tekst

Tematem książki Paula Martina jest przyjemność: we wszystkich możliwych formach, ale też w bardzo wąskim znaczeniu. Bo czym ona tak naprawdę jest?