Internet

Fragment

W ramach narracji krytycznych postać Zygmunta Baumana funkcjonuje jako archetypowy „inny”, skupując w sobie kilka wymiarów obcości. Rodzajem obcości o fundamentalnym znaczeniu jest obcość „historyczna” (innymi słowy zbiór wyobrażeń o „komunizmie” i „PRL”).

Fragment

Współcześnie oprogramowanie stanowi integralny element codzienności człowieka. (…) Wpływ sieci jako zjawiska wzmacniającego rolę komputerów i komunikacji elektronicznej w naszym życiu jest trudny do ocenienia i rozciąga się na wiele sfer ludzkiego życia.

Fragment

Czym jest „Etno-projekt”? Rodzajem warsztatów, inspirującą podróżą etnograficzną, spotkaniem osób o różnych specjalizacjach

Fragment

Raz złożona relacja trafia do bazy, magazynu czy archiwum. Zostaje skatalogowana, uporządkowana i udostępniona szerszej publiczności. Współtworzy archiwum – czym innym są internetowe projekty gromadzące tak liczne dane?

Fragment

Aby zetknąć się z zupełnie inną, niezwykłą, a często nawet egzotyczną rzeczywistością, nie trzeba już dzisiaj wyjeżdżać na odległe archipelagi – obecnie wystarczy kliknąć myszą na ikonę Internet.

Fragment

Fabryka Sztuki w Łodzi, 6 maja 2008 roku, wtorek, początek: godzina 18, spotkanie pod hasłem Teatr w sieci powiązań.