„Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie”

29 maj 2015
Fragment

Czym jest „Etno-projekt”? Rodzajem warsztatów, inspirującą podróżą etnograficzną, spotkaniem osób o różnych specjalizacjach, które łączy zainteresowanie tematyką; szeregiem spotkań z tymi, którzy na co dzień troszczą się o zachowanie, upowszechnianie i twórczą interpretację dziedzictwa kulturowego, wreszcie – próbą podjęcia współpracy w celu zaistnienia kolejnych projektów.