aplikacje

Fragment

Czym jest „Etno-projekt”? Rodzajem warsztatów, inspirującą podróżą etnograficzną, spotkaniem osób o różnych specjalizacjach