Alicja Kaczmarek-Subramanian

Urodzona w 1988 r., magister etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), obecnie doktorantka Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w IAE PAN i od początku 2014 r. prowadzi badania w Indiach południowych, m.in. na temat relacji między kastą i etnicznością na przykładzie grupy Konkani. Poza pracą naukową uczy jogi i prowadzi Fundację TEJAS.

1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadcz

1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem.

1 (21) 2015

Przewidywanie przyszłości to 12 artykułów naukowych, 2 wywiady, 2 fotoeseje i inne teksty.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!