Rosja

Fragment

Akcja jego utworu toczy się w XXII wieku, jednak kilkakrotnie powraca motyw powstania styczniowego, do którego w stworzonej przez Przechrztę rzeczywistości nie doszło.

Fragment

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie historii i działań „Rosji 2045”, sylwetki jej twórcy, jak również idei aktywnej ewolucji oraz założonej w projekcie antropologii człowieka przyszłości.

Artykuł stanowi próbę nowego odczytania traktatu politycznego Kolęda moskiewska napisanego przez Pawła Palczowskiego w XVII wieku. Autor stara się zaprezentować ówczesne relacje polsko-rosyjskie. wykorzystując narzędzia i koncepcje teoretyczne wypracowane na gruncie marksizmu oraz teorii poskolonialnej.