Rosja 2045: strategia świadomej ewolucji ludzkości

Historia – idee – kontrowersje

13 st. 2017
Fragment

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie historii i działań „Rosji 2045”, sylwetki jej twórcy, jak również idei aktywnej ewolucji oraz założonej w projekcie antropologii człowieka przyszłości. Przestawione zostaną także kontrowersje narosłe wokół tej inicjatywy, potencjalne słabości tkwiące w projekcie neoczłowieczeństwa oraz głosy krytyków transhumanizmu. Posłuży to do podjęcia namysłu nad atrakcyjnością tego typu idei i odpowiedzą na pytanie, czy „Rosja 2045” będzie w stanie rozwiązać bolączki ludzkości.

Abstract

Russia 2045: Strategy for a conscious evolution of mankind. History – ideas – controversy

The Russia 2045 initiative was launched in 2011 by Dmitry Itskov, a Russian billionaire and media proprietor, who believes that coordinated scientific development in the fields of biotechnology, nanotechnology, robotics and cybernetics can lead to a technological breakthrough in the nearest future, which will permanently transform the lives of men. The aim of his organization is to build a network of high-tech experts that will collaborate in order to create the technology of cybernetic immortality for mankind. The first part of this paper presents the history and the current projects of Russia 2045. The second part is devoted to the leaders of the organization. The third part deals with transhuman anthropology and the idea of the conscious evolution of mankind.