agency

Fragment

Kluczowym słowem dla poniższego tekstu jest „rehabilitacja”, oznaczająca lecznicze usprawnianie, kompleksowe i zespołowe działanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, m

Fragment

Ośrodki pobytowe dla cudzoziemców – tak w języku ustaw nazywa się miejsca przeznaczone dla osób oczekujących na status uchodźcy.

Fragment

W rozmowach Violki Kuś (Live) z CleverBotem (Clev) możemy zobaczyć coś w rodzaju papierka lakmusowego przykładanego do otaczającej nas rzeczywistości.