Maria Magdalena Morawiecka

ur. w 1986 r., studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i ASPP „Abrys” we Wrocławiu. Działa w Studenckim Kole Naukowym Kulturoznawców i współpracuje z ugrupowaniem Dziennikarzy Wędrownych i wydawanym przez nie internetowym pismem „Wędrowiec” (www.dziennikarze-wedrowni.org). Zainteresowania badawcze: teoria i historia kultury, aksjologia, praktyki kartograficzne jako źródło wiedzy o kulturze, tradycje wokalne słowiańszczyzny.

1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadcz

1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem.

1 (21) 2015

Przewidywanie przyszłości to 12 artykułów naukowych, 2 wywiady, 2 fotoeseje i inne teksty.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!