Podhale

Fragment

Jedną z barier ograniczających antropologiczne zadanie odbioru literatury jest indywidualny i intymny charakter aktu czytania.

Fragment

Na przykładzie pasterstwa podhalańskiego autorka artykułu przedstawia, jak definiowanie tradycji przez instytucje tworzące regulacje dotyczące tradycyjności wpływa na życie ludzi, których one dotyczą, a którzy konceptualizują ją w odmienny sposób.