dyskurs

Fragment

Słowo „inne” sugeruje obecność czegoś swojskiego – śmierć, od której „inne” się odróżniają.

Dzieciństwo i młodość Sade'a to okres powstawania Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, dzieła, w którym najpełniej wyraził się duch epoki, czy raczej, jak by powiedział Michael Foucault, jej