bohater

Fragment

Historia Williama Wallace’a i zrywu narodowowyzwoleńczego, na którego czele stanął, jest częścią etosu narodowego Szkocji. Należy do społecznych wyobrażeń tej grupy o własnej przeszłości.

Fragment

Każdy, kto spotkał sie z jakąkolwiek mitologią pozaeuropejską, musiał także wpaść na trop trickstera.