Figura trickstera

22 wrz. 2009
Fragment

Każdy, kto spotkał sie z jakąkolwiek mitologią pozaeuropejską, musiał także wpaść na trop trickstera. Ten łotrzyk, demiurg i głupiec w jednej osobie jest symbolem kreacji świata i krystalizowania się ludzkiej tożsamości – pod różnymi postaciami bawi nas, uświadamiając kim jesteśmy.

Ostaszewska, posiłkując się myślami Paula Radina, przybliża nam postać trickstera w mitach północnoamerykańskich Indian Winnebago. Na koniec, autorka zastanawia się przed nad związkami trickstera z myślą i mitologią europejską.