S. Pink, Etnografia wizualna

Od fotografii do holokronu

18 wrz. 2014
Fragment

Nietrudno zauważyć, że książka ma charakter podręcznikowy. Tym samym nie stanowi ona odkrywczego i wybitnego traktatu, jest raczej rodzajem skryptu, który z powodzeniem mogłyby zastąpić dostępne od kilku lat na polskim rynku książki Krzysztofa Olechnickiego, Piotra Sztompki czy Sławomira Sikory (warto nadmienić, że ostatni dwaj partycypowali w jej wydaniu).

Tagi: