social participation

Fragment

Praca przedstawia rodzaje i sposoby przeprowadzania analiz środowiskowych uwzględniających społeczności, które powinny być brane pod uwagę w pracach projektowych architekta krajobrazu.