rasizm

Pełny tekst

Appadurai szuka odpowiedzi na zasadnicze pytanie: dlaczego idea globalizacji wprowadzona w życie czasem skutkuje czystkami etnicznymi czy skrajnymi formami przemocy politycznej wymierzonej w ludność cywilną?

Współczesna brytyjska polityka imigracyjna tradycyjnie cieszy się złą sławą.