późna nowoczesność

Fragment

Słowo „inne” sugeruje obecność czegoś swojskiego – śmierć, od której „inne” się odróżniają.