neoplemienność

Fragment

W artykule autor, zainspirowany koncepcją nowoplemienności zaproponowaną przez Michela Maffesoliego, przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie na terenie Krakowa w latach 2013-2014 badań etnograficznych. Ich przedmiotem była społeczność zorganizowana wokół Bike Polo, niszowego sportu stworzonego przez kurierów rowerowych.