Czesław Robotycki

Fragment

Ujmował łagodnością, jaka towarzyszyła Jego krytycznej analizie różnych przestrzeni kultury.

Fragment

Wspomnienie o prof. Czesławie Robotyckim