Wbrew „kryzysowi”

Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim

18 wrz. 2014
Fragment

Ujmował łagodnością, jaka towarzyszyła Jego krytycznej analizie różnych przestrzeni kultury. Miałam poczucie, że niezależnie od swojego światopoglądu, wobec tych, których badał, zachowywał niezwykłą wyrozumiałość. Radio Maryja, z którego „naukami” się głęboko nie zgadzał, określał jako „świetnie zorganizowaną inicjatywę oddolną, odpowiadającą na potrzeby zapomnianej części społeczeństwa”.