moralność

Po sprowadzeniu semantyki na ziemię rodzi się pytanie: kto (lub co) i jak kształtuje znaczenia?