medical anthropology

Fragment

Kluczowym słowem dla poniższego tekstu jest „rehabilitacja”, oznaczająca lecznicze usprawnianie, kompleksowe i zespołowe działanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, m

Fragment

Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Huberta Wiercińskiego jest pionierską próbą stworzenia kompleksowego opisu choroby nowotworowej z punktu widzenia antropologii, wykraczającego poza ściśle medyczny grunt.