artysta

Pełny tekst

Andrzej Kramarz
Rzeczy

Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Kraków 2008

Fragment

Biali kolonizatorzy, zdobywając kolejne Nowe Światy, narzucali podbitym ludom swoje postrzeganie rzeczywistości. To inne postrzeganie zawierało się nie tylko w sposobie myślenia, ale także w materialnej formie, którą nadaje się myśli, by móc się nią podzielić z członkami swojej społeczności.