art

Fragment

Rysunek i etnografia są ze sobą nierozerwalnie związane. Już pierwsi etnografowie chętnie rysowali typy ludzkie, narzędzia, sceny rodzajowe, schematy siedlisk i lineaży.