Katarzyna Kubat

dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii, spec. antropologia medyczna. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oraz Gender Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Interesuje się szeroko rozumianym tematem szaleństwa, antropologią ciała, a także zjawiskiem wykluczania społecznego. Zajmuje się badaniami jakościowymi, brała udział w wielu projektach badawczych realizowanych dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i sektora prywatnego. Kocha koty i wegańskie jedzenie.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.