Jacek Wajszczak

Etnograf, kulturoznawca, artysta. Naukowo zajmuje się historią, praktyką i nieodkrytymi możliwościami rysunku w pracy terenowej etnografa. Prowadzi również badania związane z oddolnymi praktykami kultury, krajobrazem i pamięcią. W pracy naukowej chętnie korzysta z narzędzi plastycznych takich jak film, fotografia i rysunek. Dwukrotny stypendysta MKiDN oraz zdobywca pierwszej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Etnograficznego w Zlatnej w Rumunii.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.