Wilhelm von Blandowski - naturalista

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy "Wilhelm von Blandowski - naturalista", która prezentowana będzie od 20 września do 8 grudnia 2013 roku w Muzeum w Gliwicach.

Ekspozycja to część interdyscyplinarnego projektu zogniskowanego wokół osoby Wilhelma von Blandowskiego – ten XIX-wieczny gliwicki fotograf, podróżnik i badacz o burzliwym życiorysie dziesięć lat życia spędził w Australii, będąc kolejno poszukiwaczem złota, geologiem i geodetą, kierownikiem kilku wypraw naukowych (między innymi w dolinach rzek Murray i Darling), badaczem przyrody i życia Aborygenów, członkiem licznych towarzystw naukowych, a także pierwszym kustoszem nowo utworzonego Muzeum Historii Naturalnej znanego dziś jako Muzeum w Wiktorii.


Blandowski to postać ważna dla co najmniej trzech krajów: Polski, Australii i Niemiec. Na jego temat prowadzono dotychczas nieliczne i jedynie fragmentaryczne badania naukowe. Celem organizowanego przez Muzeum w Gliwicach projektu jest zebranie i przedstawienie dziedzictwa naukowego i artystycznego Wilhelma von Blandowskiego oraz synteza jego dorobku. Wrześniowa wystawa, przygotowywana we współpracy z berlińskim Museum für Naturkunde, w którego zbiorach znajduje się największa część dziedzictwa badacza, stanowić będzie jednorazową okazję do zapoznania się z nie prezentowaną wcześniej spuścizną Wilhelma von Blandowskiego, w którego osobie badacz historii naturalnej spotyka się z twórcą. Na ekspozycji znajdą się między innymi: oryginalne szkice i rysunki wykonane przez Blandowskiego w latach 1849-1859, zwierzęta australijskie zachowane do dnia dzisiejszego w postaci przyrodniczych preparatów (między innymi pelikan, pingwin, waran i wiele innych), a także unikatowa publikacja Australien in 142 Photographischen Abbildungen, wydana przez Blandowskiego po powrocie do Gliwic, pochodząca ze zbiorów Staatsbibliothek zu Berlin. Wystawa dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej interesujących informacji na temat postaci Wilhelma von Blandowskiego i poświęconej mu wystawy znajdą Państwo w załączynym dokumencie.

Wydarzeniu patronuje "Barbarzyńca".

http://www.muzeum.gliwice.pl/naturalista-czyli-wilhelm-von-blandowski-w-australii/