VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym"

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”


14 i 15 listopada 2016 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie VI edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”.

Celem konferencji jest zbadanie lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei, łączy z kulturą, z naturą, jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych, umożliwia odpowiedź na fundamentalne pytania, jak: „kim jesteśmy?”, „skąd idziemy?”, „dokąd zmierzamy?”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:
    - teorie, koncepcje, studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk wychowawczych,
    - wartości i przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie, szkole,
    - udział rodziny i szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności,
    - kultura pedagogiczna rodziców, nauczycieli,
    - doświadczenia instytucji i organizacji wspierających rodzinę i szkołę w wypełnianiu ich funkcji.


Chęć udziału w konferencji należy zgłaszać do 15 czerwca drogą elektroniczną na adresy e-mail: synab@op.pl i a.gancarz21@gmail.com z dopiskiem  „Konferencja: rodzina – szkoła – Cieszyn” w temacie wiadomości.

Organizatorami konferencji są: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ, Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział Cieszyn.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica.

Tagi: