Prof. dr hab. Piotr Kowalski (1952 - 2011)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Piotra Kowalskiego, etnologa i filologa, cenionego znawcy kultury.

Był związany z Uniwersytetami Wrocławskim, Opolskim i Jagiellońskim.
Specjalizował się w etnologii Polski, folklorystyce, literaturoznawstwie polskim, historii kultury oraz antropologii mass mediów. Jego zainteresowania obejmowały nie tylko historię komunikacji, kulturę magiczną, ludową i popularną, ale także teorię i krytykę kultury oraz metodologię badań kulturoznawczych.
Jako redaktor wydał szesnaście prac zbiorowych, a jako autor ponad dwieście artykułów i studiów, a także siedemnaście książek, m.in. Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie (1998), Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz (2000), Chleb nasz powszedni (2000), Odyseje nasze byle jakie (2002), Woda żywa (2002), Popkultura i humaniści (2004).
Należał do redakcji „Literatury Ludowej”, „Literatury i Kultury Popularnej”, „Kultury Popularnej” oraz „Przeglądu Kulturoznawczego”.
Był wielokrotnie wyróżniany za pracę naukową: trzykrotnie przez ministra edukacji narodowej, a pięciokrotnie przez rektora Uniwersytetu Opolskiego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał nagrodę i medal Zygmunta Glogera przyznawane za szczególne osiągnięcia w badaniu, ochronie i rozwoju kultury.
Za pracę w Państwowej Komisji Akredytacyjnej został dwukrotnie nagrodzony przez ministra edukacji narodowej i sportu. Działał również w innych gremiach i komisjach, tj. Komitecie Nauk Etnologicznych PAN, Komitecie Nauk o Kulturze PAN, Komisji Etnograficznej PAN w Krakowie, a także w Komisji Dyscyplinarnej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
Recenzował wiele prac doktorskich i habilitacyjnych. Wypromował ośmiu doktorów. Był powszechnie lubianym i uzdolnionym wykładowcą.

Jesteśmy wdzięczni Profesorowi, że zechciał być recenzentem naszego pisma, służąc swoją wiedzą i pomocą.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Profesora.

Redakcja