Polska a Europa Środkowo-Wschodnia w XIX wieku.Relacje literackie i kulturowe

25-28 kwietnia 2017 r., Pobierowo

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji:

„Polska a Europa Środkowo-Wschodnia w XIX wieku. Relacje literackie i kulturowe“

Spotkanie odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym US w Pobierowie. Celem konferencji jest dyskusja nad literackimi i kulturowymi związkami Polski z Europą Środkowo-Wschodnią. Zajmować nas będzie wzajemne przenikanie się literatury i kultury polskiej z literacko-kulturową działalnością narodów pochodzących z tytułowej części naszego kontynentu. Podczas spotkania chcemy zastanowić się także nad tym, czy wpływ (mniej znaczących) państw oraz narodów sąsiadujących ze sobą w tej części Europy był silniejszy bądź słabszy od oddziaływania ogólnoeuropejskich mocarstw. We wspomnianym kontekście jako niezwykle ciekawa jawi się również kwestia dróg do niepodległości (politycznej i kulturowej) poszczególnych nacji zamieszkujących ów region. Interesującymi punktami naszej dyskusji mogą być także takie problemy, jak: wymiana myśli oraz idei pomiędzy poszczególnymi literaturami, czy też wzajemne wizerunki – tak Polaka w dziełach innych kultur, jak i Innego w twórczości polskiej. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: polonistów, slawistów, germanistów, kulturoznawców, historyków oraz wszystkich zainteresowanych literacko-kulturowymi relacjami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Proponowane zagadnienia:

- związki pomiędzy literaturą polską a literaturami innych kultur Europy Środkowo-

Wschodniej (prądy, wątki, idee, motywy),

- wzajemne postrzeganie się mieszkańców tej części Europy,

- drogi do politycznej i kulturowej niepodległości poszczególnych nacji,

- polityczne i kulturowe sposoby na uwolnienie się od dominacji europejskich mocarstw,

problem postzależności narodów owego regionu kontynentu,

- postkolonialne cechy literatur i kultur Europy Środkowo-Wschodniej,

- specyfika kultur narodowych,

- twórczość artystów pogranicza, autorów zanurzonych w różnych kulturach narodowych,

- współczesne zjawiska kulturowe mające swoje korzenie w ideach XIX-wiecznych:

środkowo-wschodnioeuropejskie kino, performance, sztuki plastyczne (i ich nawiązania do

tradycji).

Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2017 roku pod adresem: konferencja.polska.europa@gmail.com. Prosimy o podanie tematu wystąpienia wraz z kilkuzdaniowym abstraktem.

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 300 zł i pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników konferencji. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Komitet organizacyjny:

opiekun naukowy: prof. dr hab. Danuta Dąbrowska

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX Wieku:

mgr Marta Bukała

Marcela Górecka

mgr Dominika Gruntkowska

Paweł Krysztofowicz

mgr Maciej Szakiel

Dorota Vincůrková

Tagi: