Stosunek hodowców do zimnokrwistych koni rzeźnych na przykładzie gminy Tykocin.

Komunikat z badań

Fragment

Interpretując zjawisko zawiązywania się relacji między człowiekiem a koniem, warto zwrócić uwagę na status przydawany temu zwierzęciu oraz sposób w jaki zmieniał się on w ostatnich dekadach.

Konie spełniały niegdyś niezwykle ważną funkcję jako siła pociągowa czy środek transportu. W warunkach gospodarki rolnej, niejednokrotnie odgrywały kluczową rolę w utrzymaniu rodzin swych właścicieli. Rewolucja technologiczna zmarginalizowała ich znaczenie w tym względzie. Konie zostały zastąpione przez mechaniczne środki transportu czy uprawy roli. Nie zniknęły jednak całkowicie z wiejskiego krajobrazu. Pomimo zmniejszenia ich roli gospodarczej, przetrwały w wyobrażeniu wsi oraz mentalności jej mieszkańców. Pragnąc zweryfikować domniemaną zmianę wizerunku, podjąłem się badań, w trakcie których wyklarowały się inne, interesujące mnie tematy.

Abstract

This article is a result of research carried out in the municipality of Tykocin during a research internship. It touches upon the subject of the relation of horse breeders towards these animals. In his analysis, the author proceeds from evoking a common conceptualization of the horse to examining the rationalization of breeding it as an animal for slaughter. The author points out discontinuities and contradictions in the interlocutors’ narrations. Horses are noble, useful, friendly, gregarious and have diverse characters; however, as further argumentation shows, behind these anthropomorphic features there are strong, anthropocentric assumptions which lead to how the economic dimension of breeding affects the secondary rationalization of the postulated relationship between humans and animals. The author analyses a narrative model of talking about horses. Examining the statements of his interlocutors from a narrative perspective, the author comes to a conclusion that they recognise the inappropriateness of breeding horses for slaughter. The narrative schemes that enable its rationalisation are: transferring blame onto onsumers and butchers, referring to unrelated elements of scientific theories, especially to the theory of Evolution, and evoking the “family tradition” while ignoring historical changeability. The whole article contains a historical context, and is also located within the contemporary political context. It shows ways of adapting to the policy of protecting cultural heritage, while showing its paradoxical consequences: mechanization of horse breeding and objectification of the Sokólski horse.