Dobrawa Skonieczna-Gawlik. Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego

Nowoczesna/odtworzona etnografia

Fragment

Z okazji dwusetnych urodzin Oskara Kolberga Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2014 rokiem folklorysty i etnografa z Przysuchy.