Fantomowe kończyny

13 st. 2017
Fragment

Pomysł na performans Fantomowe kończyny zacząłem rozwijać podczas mojego pobytu w globalnym zagłębiu przemysłowym Delty Rzeki Perłowej w okresie chińskiego Nowego Roku 2013. Pierwszą wizualną inspiracją były dla mnie palone przez Kantończyków papierowe ipady. Od kiedy Chińczycy wynaleźli papier, służył on do produkcji atrap przedmiotów codziennego użytku sprzedawanych przy świątyniach tao i palonych jako ofiara ku pomyślności zmarłych. (...) Obecnie ekrany dotykowe taniej elektroniki zastępują tradycyjne pismo, ustanawiając nową formę komunikacji. Starożytny rytuał palenia w ofierze dla duchów przodków papierowych makiet symbolizujących znaczące artefakty kultury chińskiej, zaobserwowany pomiędzy Hongkongiem a Guangzhou, zdominowany został zatem przez kartonowe modele ipadów i iphone’ów, niszczonych po zmroku na płonących stosach.

Abstract

Phantom limbs

Phantom limbs performed for a Dongba shaman by Piotr Boćkowski is the author and performer’s account of an act presented in front of the Chinese Nakhi minority and a Dongba shaman. The performance consisted in the reconstruction of a ritual act of burning paper iPads while screening a previously prepared video presentation in order to create a complex situation. The introduction to the description of the performance includes references to the cultural phenomenon that inspired the author, and the context in which he performed the act.