Koncepcja zła w filmie "Eksperyment"

Różnice między Stanfordzkim Eksperymentem Więziennym i jego filmową adaptacją

18 wrz. 2014

Autorka stawia filozoficzne pytanie o granice dobra i zła, opierając się na materiale filmowym oraz empirycznym. Przedmiotem zainteresowania czyni Stanfordzki Eksperyment Więzienny przeprowadzony przez Philipa Zimbardo w 1971 roku. Psychologiczne badanie ludzkich zachowań oraz ich motywacji łączy z popkulturową recepcją eksperymentu. Historię autentycznych wydarzeń zestawia z ich filmowymi reprezentacjami, wskazując autorskie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o istotę kondycji ludzkiej. Autorka zwraca uwagę na zasadnicze różnice, między ujęciem psychologicznym a popularnym, w sposobie interpretowania motywacji oraz działań moralnych człowieka.

Abstract

The idea of evil in the movie The Experiment: the differences between the Stanford Experiment and its cinematographic adaptation

The author of the article analyses the empirical and film material to ask about borderline between good and evil. She analyses Zimbardo’s Stanford prison experiment (1971) and compares it to popular reception and film adaptations of the experiment. The author emphasizes the basic differences between psychological and popular view on the interpretation of motivations, moral decisions and human behaviour. In fact, the author presents various philosophical concepts of human nature.