Dotrzeć na koniec świata

O wyborach celów podróży

18 wrz. 2014

W artykule została podjęta próba analizy czynników wpływających na wybór celów podróży. W czasie wielkich odkryć geograficznych XV i XVI wieku ludzie dotarli do najdalszych krańców Ziemi i choć na mapie świata nie ma już białych plam, ludzie nigdy nie przestali podróżować. Wiedzeni ciekawością, tradycją lub modą, udawali się do innych krajów, by uzupełnić swoją edukację jak w czasie osiemnastowiecznej Wielkiej Podróży, by uciec od konwenansów jak Brytyjczycy epoki wiktoriańskiej lub by wypocząć, a nade wszystko zwiedzać, co jest domeną każdego współczesnego turysty. Zmieniające się powody, dla których podróż była podejmowana, wpływały na cel tej podróży. Każda epoka kreowała listę celów najbardziej pożądanych. Podróżnicy oświeceniowi pragnęli zobaczyć Włochy – podręcznik starożytnej historii, sztuki i kultury. Romantycy udawali się do Szwajcarii, gdzie mieli możliwość obcowania z groźnym i tajemniczym krajobrazem gór. Dla współczesnego turysty celem stają się wszystkie te miejsca, które są uznane lub stworzone jako atrakcje turystyczne. Ci, którzy pragną odróżnić się od głównego nurtu podróżujących, wybierają miejsca pozornie nieatrakcyjne, zwyczajne, nieturystyczne. Tak zwani „antyturyści” chcą dotrzeć do zapomnianych krańców świata, gdzie w powszechnym przekonaniu nie ma niczego interesującego. Niemniej jednak nawet miejsca, które dla większości podróżujących całkowicie pozbawione są powabu, mogą kryć w sobie coś fascynującego.

Abstract

The Ends of the World: On Destination Choices

In the article the author attempts to analyze the factors influencing choices of travel destinations. At the time of the Great Discoveries of 15th and 16th centuries people reached the farthest edges of the world. Although there are no longer white spots on the map of the world, people have never stopped travelling. Motivated by curiosity, tradition or fashion they went to other countries to complete their education, as during 18th century Great Travel, to escape the restrictions of the moral code of conduct, as the British of the Victorian era, or to relax, as the contemporary tourists mainly do. The change of motivations of the undertaken travels has influenced the choices of destinations, and so, for the Enlightenment traveller the major destination was Italy, seen as a handbook of history, art and culture; Romantic travellers visited mainly Switzerland, where dangerous and mysterious mountainscape could be encountered, whereas contemporary tourists head for acclaimed attractions. Those who wish to differentiate themselves from the mainstream of travellers choose destinations seemingly unattractive. Anti-tourists, as they can be called, wish to reach places from where – as it seems – there is “no way back”. These are forgotten ends of the world where in common understanding there is nothing to see. But very often it turns out that even that ‘nothing’ is filled with something meaningful and, eventually, it becomes a destination bearing a real significance.